Responsable de Fundraising de la Fundació Kālida

   
 

KALIDA2_RGB 11.46.33
 

PERFIL del Lloc de Treball:

RESPONSABLE DE FUNDRAISING DE LA FUNDACIÓ KĀLIDA

La Fundació Kālida, constituïda l’any 2016 a Barcelona amb l’impuls de la Fundació Privada Nous Cims així com la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, promou un model d’assistència psicosocial, per a pacients amb càncer, centrat en la persona. El seu objectiu és crear centres, situats a pocs metres dels Serveis d’Oncologia dels hospitals públics de referència en tractaments del càncer, amb espais per acollir i acompanyar les persones que ho necessitin així com als seus familiars, amics o cuidadors. En ells trobaran suport pràctic, emocional i social, un ambient agradable especialment dissenyat per a sentir-se acompanyades, informades i compreses.

El primer centre a inaugurar serà Kālida Sant Pau, que obrirà les portes al juliol de 2018 al recinte de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.

 

 

RESPONSABILITATS i FUNCIONS BÀSIQUES:

 • Liderarà les tasques relacionades amb la captació de fons de la Fundació, amb responsabilitat directa sobre l’assoliment dels objectius d’ingressos òptims per garantir un desenvolupament sostenible de la tasca assistencial de la Fundació.
 • Donarà suport al Director de la Fundació en la gestió i implementació de campanyes de comunicació i fundraising, així com en el procés de fidelització, identificació i presentació de propostes a Leadership donnors, empreses farmacèutiques i altres fundacions.
 • El paper del Responsable de Fundraising inclourà donar suport i motivar a l’equip de voluntaris del centre que desitgin realitzar accions de captació de fons per Kālida i garantir que se sentin informats i recolzats en tot moment. Addicionalment, també haurà de transmetre a l’equip de voluntaris i professionals del centre el missatge sobre la importància de les iniciatives de captació de fons per poder garantir la gratuïtat del servei.
 • Assumirà les tasques derivades de l’organització i planificació d’esdeveniments, promoguts per la pròpia Fundació o aliats de la Fundació, que estiguin destinats a la captació de fons i se li requerirà explorar i presentar propostes innovadores per a nous formats d’actes i esdeveniments.
 • Contribuirà en el disseny i desenvolupament de noves iniciatives de fundraising amb coordinació amb el Director de la Fundació, i serà responsable del monitoratge de les diferents accions de captació que es duguin a terme, elaborant reports mensuals i vetllant pel compliment dels objectius marcats.
 • S’encarregarà de la direcció i gestió de les campanyes i iniciatives específiques de captació de fons, incloent el control i supervisió dels proveïdors de serveis de fundraising: campanyes de face to face, telemàrketing i emailing, xarxes socials, software de gestió i sistemes, etc.
 • Gestionarà les eines i recursos online i offline d’una forma eficaç pel que fa a la captació i registre de dades d’usuaris i potencials donants. Aquesta tasca inclourà també la gestió i manteniment de bases de dades pròpies, compliment de la LOPD, etc.
 • Garantirà una execució eficaç del pla estratègic de fundraising de la Fundació i de les iniciatives de captació estipulades en el mateix, contribuint i recolzant la seva correcta definició, planificació i execució.
 • Liderarà les accions de promoció de les col·laboracions econòmiques i/o d’altre tipus, en l’entorn de proximitat o zones d’influència del Centre conjuntament amb el Coordinador del Centre i el seu equip.
 • Juntament amb el Coordinador del Centre, s’encarregarà de representar i promocionar a la Fundació en l’àrea d’influència del Centre, assumint la gestió de les relacions amb públics i donants de proximitat, com poden ser zones comercials, mercats, hotels, empreses i d’altres establiments amb potencial per a captar fons.

 

 

ES REQUEREIX:

 • Alt nivell d’interlocució amb capacitat per crear, establir, aprofundir i mantenir relacions fluïdes amb actors externs altament professionalitats com proveïdors de serveis de captació de fons, agències de comunicació, actuals/potencials donants i equip de voluntaris del centre.
 • Experiència, coneixements i capacitat de gestió demostrables en relació a l’àmbit del fundraising.
 • Autonomia d’actuació, orientació a resultats, flexibilitat als canvis i nous enfocaments, agilitat d’aprenentatge i captació de noves idees, adaptant-se i valorant les noves oportunitats que vagin sorgint.
 • Creativitat.
 • Capacitat de decisió en entorns complexos i altament professionalitzats.
 • Lideratge sensible i basat en l’exemplaritat, amb una elevada orientació pel treball en equip, la participació i la col·laboració, amb facilitat per involucrar i motivar a actors interns i externs en les responsabilitats de la generació de nous ingressos per la Fundació.
 • Disponibilitat per viatjar de forma ocasional i atendre a compromisos fora de l’horari laboral estipulat.

 

 

EXPERIÈNCIA:

Entre 3 i 5 anys treballant en tasques de captació de fons, específicament en captació de socis i donants mitjançant diferents tècniques de màrketing. Es requereix també experiència prèvia demostrable en els àmbits de corporate fundraising i captació de fons provinents de fundacions. Addicionalment, es valorarà l’experiència en l’organització i gestió d’esdeveniments destinats a la captació de fons.

 

 

FORMACIÓ:

Grau Universitari en Ciències Empresarials, Econòmiques o Administració i Direcció d’Empreses, amb formació complementària especialitzada en Captació de fons.

 

IDIOMES:

Anglès fluid, nivell mínim First Certificate

Domini del català i castellà

 

OFIMÀTICA: 

Usuari avançat paquet Microsoft office, Internet, xarxes i correu electrònic.

Experiència prèvia en utilització softwares de gestió de bases de dades (Sinergia CRM, Navision, SAP,etc.)

 

VALORS

Els Centres Kālida no tractem pacients, sinó que acollim, acompanyem i donem suport a les persones. Els valors de tots els seus equips de professionals i/o voluntaris s’han de basar en el respecte, l’acompanyament, l’acollida, l’escolta, l’empatia, la proximitat, l’ajuda i la comprensió.

 

S’OFEREIX: 

-       Incorporació immediata a una Institució de caire social i en ple desenvolupament.

-       Contracte laboral indefinit, amb període de prova.

-       Retribució fixa de 35.000 € bruts anuals i bonificació segons variables.

 

 

 

  

Interessats enviar CV abans del divendres, 20 d’abril indicant la REF: FR.K, a:

ZOHAR CONSULTORIA & MARKETING SOCIAL /   rvalls@ricardvalls.com

Responsable del procés: Ricard Valls

0 comentarios

Escribe tu comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Agradecemos tu participación.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>